FAQ

Strokovnjak odgovarja

V 1: Kakšna je razlika med razgradljivo oz. biorazgradljivo in običajno plastiko?
Naravni proces razgradnje plastičnih izdelkov traja več sto let. Za njeno pridelavo se porabljajo fosilni viri (neobnovljivi viri). Običajna plastika se težje reciklira, oz. je njena reciklaža draga in dodatno obremenjuje okolje.
Biorazgradljiva plastika predstavlja material, ki se pridobiva iz obnovljivih virov surovin. Se enostavneje in hitreje reciklira. Je biološko razgradljiva, po čisto naravni poti in ob pomoči naravnih organizmov in procesov. Biorazgradljiva plastika se lahko kompostira.

V 2: Kakšno plastiko lahko odvržem v svoj domači kompostnik?
Navadnih plastičnih izdelkov ne mečite v svoj ali kak drug kompostnik. V kompostnike lahko odvržete le izdelke iz biorazgradljivih materialov z oznako »Compostable«,. Le te lahko mikroorganizmi spremenijo v kompost že v 6 do 12 tednih.

V 4: Ali so certifikati za razgradljive materiale mednarodno veljavni?
Da, v vseh državah Evropske unije velja od leta 2000 enoten standard EN 13432. Za vsak posamezen izdelek izda mednarodno veljavni certifikat organ European Bioplastics - Compostable.

V 5: Zakaj se prehranski odpadki in vrečke ne razgradijo v 45 dneh?
Na razgradnjo bioloških materialov vpliva več dejavnikov, kot so sama sestava materialov, temperatura okolja, vlaga, prisotnost mikroorganizmov ipd.  Odstotnost kateregakoli od teh dejavnikov podaljša ali onemogoči razgradnjo odpadkov. Najlažje se to doseže v kompostniku oz. na ustreznih odlagališčih, v primeru odvoza ločenega zbiranja bioloških odpadkov.

V 6: Kakšna je kakovost tiska na bioplastične vrečke Planties?
Izdelki Planties imajo popolnoma enake lastnosti kot drugi materiali, na katere tiskamo (papir, plastika, blago). Vse izdelke Planties je torej mogoče brez težav potiskati in ne potrebujejo nobene predpriprave.

V 7: Ali se bioplastične vrečke Planties razgradijo v vodi?
Ne,  če niso izpolnjeni drugi pogoji za razgradnjo – dovolj visoka temperatura in pristotnost mikroorganizmov, ki se hranijo z škrobom.

V 8: Kako je določena čvrstost bioplastičnih vrečk in mrež Planties?
Vsi izdelki Planties iz bioplastike so po uporabnih lastnostih popolnoma enaki izdelkom iz navadne plastike, tudi njiihova čvrstost.

V 9: Kam je treba odlagati bioplastične izdelke Planties?
Bioplastične izdelke po uporabi odvrzite v zabojnike za biološke odpadke ali domači kompostnik.

V 10: Kako okoljevarstveno ravnati z običajnimi, plastičnimi vrečkami?
Iz okoljevarstvenega vidika ni najboljše uporabljati plastičnih vrečk. Če ste že prisiljeni v njeno uporaboi, jo uporabite čim večkrat in na koncu odložite na primerno mesto – zabojnike za plastične odpadke.

V 11: Katere rastline ali njihovi plodovi so najpogostejši vir surovin za izdelavo bioplastike?
Biorazgradljivi polimerni materiali iz obnovljivih surovin so izdelani iz koruze, pšenice, palminega olja, soje, in krompirja.

V 12: Je bioplastiko in bioplastične izdelke mogoče reciklirati?

Da, vso bioplastiko in izdelke iz nje je celo priporočeno ponovno zbrati, reciklirati in uporabiti za izdelavo novih produktov.