Odličnost

EB Certifikat

Za biološko razgradljive in neoporečne bioplastike je bil leta 2000 uveden enoten standard EN 13432, ki velja v vseh državah Evropske unije. Organizacija European Bioplastics za posamezen izdelek izda certifikat, ki zagotavlja biološko razgradljivost in sposobnost kompostiranja. Certifikat se izdaja za osnovni material izdelka in za nalepke, lepila, črnila in celotno vsebino.  

Material, iz katerega so izdelani izdelki Planties, se ponaša z oznako "compostable", ki dokazuje njihovo biološko razgradljivost in izpolnjevanje najstrožjih evropskih kriterijev:

  • Identificirane morajo biti vse sestavine in preverjena vsebnost težkih kovin.
  • Vsaj 90 % izdelka se mora v šestih mesecih razgraditi v CO2.
  • Po treh mesecih kompostiranja se razgrajen izdelek preseje skozi 2 mm sito, na katerem ne sme ostati več kot 10 % materiala.
  • Opravi se praktičen test kompostiranja v industrijskem obratu, kjer material ne sme ovirati procesa kompostiranja.
  • Material mora razpasti v visoko kakovosten kompost. Vpliv nastalega komposta preverijo na rastlinah.

Material, s katerim izdelujemo izdelke Planties, izpolnjuje vse naštete kriterije, zato mu je organizacija European Bioplastics podelila certifikat in mednarodno veljavno oznako.