Planties

Zgodba

V moderni dobi se človeštvo zaveda, da si lahko kakovostno življenje zagotovimo le z vračanjem k naravi. Planties so primer tesnega sodelovanja narave in človeškega razuma.

Planties je skupina bioplastičnih izdelkov, kakovostno in na pogled povsem enakih plastičnim. Bistvena razlika je v sestavi, saj so izdelki Planties narejeni iz rastlin! Biorazgradljivi polimerni materiali iz obnovljivih surovin so izdelani iz koruze, pšenice, palminega olja, soje in krompirja. Osnovni material predstavljajo standardni termoplasti z dodanim polnilom v obliki škroba. Mikroorganizmi uporabljajo škrob kot hranilo, s čimer je omogočeno razkrajanje materiala oz. škrobnega polnila. Zato so izdelki Planties biološko razgradljivi, mogoče jih je kompostirati in popolnoma razpadejo v 6 do 12 tednih. Pogoji za razgradnjo so dovolj visoka temperatura, prisotnost vlage in mikroorganizmov. Razgradnja je upočasnjena ali onemogočena, če kateri izmed teh pogojev ni izpolnjen. Zato so izdelki Planties ob pravilnem ravnanju obstojni tako dolgo, kot želimo sami. 

V primerjavi s plastičnimi izdelki omogočajo izdelki Planties do 80 % manjše emisije ogljikovega dioksida. Poenostavijo in pocenijo postopek odlaganja, saj v nekaj mesecih za njimi ni nobenega sledu. Izdelki Planties uspešno nadomeščajo izdelke iz plastike, ki so eden največjih krivcev za slabšanje življenjskih pogojev na našem planetu.   

Svetovna poraba plastike že presega 200 milijonov ton letno in raste z letno stopnjo 5 %. Hkrati je delež reciklirane plastike zaradi visokih stroškov praktično neznaten.

Za kakovostno življenje je neizogibno iskanje alternativnih rešitev. Izdelki Planties bodo zato v prihodnosti postopoma prevzeli vlogo zastarelih izdelkov iz plastike. Zaradi naravne sestave in specifičnih lastnosti se bodo področja uporabe še razširila.